Salut > Wat te doen bij overlijden - een eerste checklist

Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden?

Het kan overweldigend zijn om alles rondom een overlijden en een uitvaart te regelen. Maakt u zich geen zorgen, er is veel informatie beschikbaar en er zijn professionals die u kunnen helpen. Er is zeker ook veel dat u zelf kunt regelen. Wij helpen u op weg met deze checklist.

Melden van overlijden:

- Als er iemand overlijdt moet als eerste de dienstdoende (huis)arts geïnformeerd worden. De (huis)arts zorgt voor een verklaring van overlijden. Deze is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de gemeente. Dit wordt in de regel door de uitvaartondernemer gedaan. De arts kan u ook vertellen hoe om te gaan met een donorcodicil.


- Na het informeren van de huisarts dient ook de uitvaartondernemer geïnformeerd te worden. Als u nog geen uitvaartondernemer heeft uitgekozen kunt u bellen met 0800-STERFGEVAL (0800-7837343825), dan wordt u doorgeschakeld naar een uitvaartondernemer in de buurt.


- Mocht het sterfgeval op reis in het buitenland plaatsvinden, neem dan contact op met de alarmcentrale van uw reisverzekering. Zie ook de site van de rijksoverheid.


- Breng directe familieleden en vrienden op de hoogte.


Uitvaart regelen:

- Uitvaartwensen: zijn er wensen bekend van de overledene met betrekking tot de uitvaart? Ze kunnen ook vastgelegd zijn via de uitvaartondernemer.


- Testament of wilsbeschikking: controleer of er een testament of wilsbeschikking aanwezig is. Dit kan bij het Centraal Testamentenregister (telefoonnummer 0900 - 114 41 14, 25 cent per minuut).


- Uitvaart: u moet beslissen wat voor uitvaart het wordt, een crematie of een begrafenis. Ook dient u keuzes te maken wat betreft de kist, urn, bloemen etc. De uitvaartondernemer kan u hier meer over vertellen. Ook kunt u natuurlijk zelf rondkijken op internet. Zie bijvoorbeeld de uitvaartinfotheek.


- Dag en tijdstip uitvaart vaststellen: wettelijk gezien mag een overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden gecremeerd of begraven worden. De begrafenis of crematie moet wel binnen 6 werkdagen plaats vinden. Wilt u vroeger dan 36 uur begraven? Dan kunt u toestemming vragen van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon is overleden. Wilt u later dan 6 werkdagen begraven? Dan kunt u toestemming vragen bij de burgemeester van de gemeente. De uitgebreide regels rondom begraven en cremeren vindt u hier.


- Drukwerk en advertenties: het is belangrijk om snel met de rouwkaarten en eventuele rouwadvertenties te beginnen zodat deze snel gedrukt en verstuurd en/of geplaatst kunnen worden. Uw uitvaartondernemer heeft vaak een boek (of iPad of tablet) met voorbeelden waaruit u kan kiezen. U kunt ook zelf online een rouwkaart uitkiezen en/of zelf ontwerpen. Dit kunt u natuurlijk bij Salut doen, onze collectie rouwkaarten vindt u hier.